Gedragsregels

Het Bestuur van HV Omega wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport vinden wij belangrijk en daarom willen wij actief hieraan werken. Dit doen wij door het opstellen van gedragsregels waarbij het bestuur, de commissies en de trainers/coaches de gedragscode actief uitdragen. Vooral de trainers, coaches, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen welke door het bestuur worden opgelegd.

De regels gelden dus voor: leden/begeleiders & coaches, trainers, ouders en toeschouwers! 

Algemene gedragsregels op en rond het complex en ingehuurde sporthallen

 • Iedereen gedraagt zich sportief.
 • We vinden dat iedereen welkom is bij onze vereniging en handelen
  daarnaar.
 • We accepteren en respecteren anderen zoals ze zijn en discrimineren
  niet. Iedereen telt evenveel mee binnen onze vereniging.
 • We respecteren het werk van de vele vrijwilligers binnen de
  vereniging.
 • We veroorzaken geen overlast op het sportcomplex, de sporthallen
  en/of daarbuiten.
 • Auto’s dienen op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd te
  worden
 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden, gebruik
  tijdens wedstrijd is niet toegestaan. Roken in de kantine is niet
  toegestaan, dit dient buiten te gebeuren;
 • Alcoholgebruik na de wedstrijden volgens drank en horecawet voor
  handbalverenigingen (na 12.00 uur en boven de 18 jaar).
 • Drugsgebruik en drugsbezit in en om het sportcomplex is NIET
  toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of
  kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding
  voor sancties.
 • Houdt in- en uitgangen vrij voor ambulances en brandweer;
 • Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen
  rommel.
 • Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit
  gedrag aangesproken (als lid van de vereniging mag je elkaar hierop
  aanspreken en ook ouders onderling) en zo nodig worden er
  maatregelen getroffen

Specifieke gedragsregels voor ouders en verzorgers langs de lijn

 • Moedig uw kind altijd positief aan om volgens de regels te spelen en
  stimuleer het spelplezier van uw kind.
 • We willen dat kinderen sporten voor hun plezier. Het plezier van het
  kind staat voorop.
 • We leren kinderen dat eerlijke en sportieve pogingen belangrijker zijn
  dan winnen.
 • Geef tijdens de wedstrijden geen aanwijzingen aan de kinderen. Dit is
  de rol van de coach/begeleider.
 • Geef uw kinderen positieve feedback. Een verloren wedstrijd kan met
  veel plezier zijn gespeeld en een leermoment zijn.
 • Ga niet direct in gesprek met een teamverantwoordelijke tijdens of
  na een wedstrijd als u het ergens niet mee eens bent. Doe dit op een
  later tijdstip. Bijvoorbeeld na een training. Graag een privé bericht
  sturen naar de coach/ teambegeleider.
 • Respecteer de beslissingen van de coach/ begeleider,
  scheidsrechters en alle vrijwilligers aanwezig tijdens wedstrijden. Zij
  geven hun tijd en kennis om het sporten van kinderen mogelijk te
  maken.

Gedragsregels voor de leden/spelers

 • Je bent een teamspeler, sportiviteit naar elkaar staat voorop.
 • We benutten elkaars kwaliteiten en onze verschillen, in plaats van ze
  te veroordelen
 • We helpen elkaar waar het nodig is
 • Tijdens wedstrijden toon je inzet en ben je sportief naar je
  teamgenoten en ook naar de tegenstanders.
 • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter,
  coach/begeleider tijdens wedstrijden.
 • We respecteren de handbalregels: zonder deze regels is er geen bal
  aan.
 • Je hebt RESPECT voor je eigen teamgenoten, de tegenstander,
  coach/begeleider, publiek, scheidsrechter met andere woorden voor
  IEDEREEN die zich in en rondom het veld bevinden.
 • Blijf altijd sportief ook bij verlies.
 • Je bent op tijd voor de trainingen en wedstrijden.
 • Afzeggen training/ wedstrijd. Handbal is een teamsport. Zeg
  daarom alleen af in uiterste noodzaak, aangezien het team hierdoor
  worden gedupeerd. Afzeggingen training zo vroeg mogelijk bij de
  trainer en kan je onverhoopt toch niet met een wedstrijd mee doen,
  dan zeg je af de donderdag voor het weekend van de wedstrijd bij de
  coach/teambegeleider.
 • Tijdens de trainingen toon je inzet en respect naar de trainer toe.
 • Als je sponsorkleding van de club mag gebruiken ga je daar netjes en
  zuinig mee om.
 • Je bent zuinig op de materialen die gebruikt mogen worden ook de
  kleedkamers en velden horen daarbij.
 • Je ruimt je eigen rotzooi/afval op gooit het in de vuilnisbakken.
 • Water drinken tijdens het sporten is het belangrijk. Neem dan ook
  altijd water mee tijdens trainingen en wedstrijden.
 • We hebben oog voor het belang van onze gezondheid bij het
  uitoefenen van sport.
 • We hebben oog voor het belang van het beleven van plezier bij het
  uitoefenen van sport

Gedragscode van Centrum Veilige Sport Nederland