Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op handbalvereniging Omega Vianen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als handbalvereniging “omega” Vianen. (hierna: HV Omega) HV Omega is bereikbaar via secretaris.omega@gmail.com . Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 februari 2021

Doelen

HV Omega  verzamelt en gebruikt persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:
• Verwerking in de ledenadministratie;
• Contact met (potentiële) leden;
• Het verbeteren van de website;
• De veiligheid van leden (VOG-verklaringen).

Je vindt een overzicht met alle verwerkingen van persoonsgegevens in het register verwerkingen. We geven bij aanmelding en contact altijd aan welke gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze bedrijfsvoering, en welke gegevens optioneel zijn.

Inzage en wijziging

Het is altijd mogelijk om de gegevens die HV Omega van jou bewaart in te zien. Neem daarvoor contact op met de secretaris via secretaris.omega@gmail.com . Wijziging van de persoonsgegevens is mogelijk als de informatie onvoldoende of onvolledig is voor het doel, niet strikt noodzakelijk is voor het doel of in strijd is met wettelijke voorschriften. Binnen 2 weken gaan we in op je verzoek.

Ontvangers van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens worden gedeeld met handbal Nederland, de erkende Nederlandse handbalbond. Persoonsgegevens worden verder niet gedeeld met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de vereniging. Vrijwilligers ontvangen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. hv omega bewaart haar gegevens bij de penningmeester en de ledenadministratie. De algemene ledenvergadering kan besluiten om bepaalde partijen uit te sluiten voor het delen van persoonsgegevens.

Toestemming

We vragen voor het gebruik van je persoonsgegevens altijd toestemming (bijvoorbeeld voor gebruik voor de nieuwsbrief). Het kan echter zo zijn dat bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de vereniging, en je anders niet volledig kan deelnemen aan de vereniging.

Foto’s

Bij activiteiten van hv omega kunnen foto’s van de deelnemers en/of aanwezigen worden gemaakt. Deze foto’s kunnen worden ingezet voor promotiedoeleinden op onze website, sociale media, of andere communicatie-uitingen. Je kunt daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen via secretaris.omega@gmail.com.

Beveiliging van persoonsgegevens

alle gegevens zijn beschermd achter een wachtwoord. we sluiten met alle partijen die je gegevens ontvangen een verwerkersovereenkomst.

Register verwerkingen

In het register verwerkingen geven we zo transparant mogelijk aan welke persoonsgegevens we bewaren, en waarom. Daarnaast geven we aan wie er bij jouw persoonsgegevens kunnen.

Ledenadministatie

Doel

De ledenadministratie verwerkt jouw persoonlijke gegevens om jouw lidmaatschap te kunnen beheren. We gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen of je te informeren over handbal- en vereniging gerelateerde onderwerpen.

Categorie persoonsgegevens

We bewaren je naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en bankrekeningnummer(IBAN). Op basis van deze gegevens bepalen we je contributie welke informatie voor jou relevant is. Zo kunnen we onze vereniging goed draaiend houden.

Wie kan er bij?

Het bestuur heeft toegang tot deze gegevens. Onze andere vrijwilligers krijgen alleen jouw gegevens te zien wanneer dat relevant is. Bovendien worden alleen de relevante persoonsgegevens gedeeld met onze vrijwilligers.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden na beëindiging van het lidmaatschap nog 2 jaar bewaard, tenzij we andere afspraken met je maken.

E-mail

Doel

De vrijwilligers en bestuursleden kunnen op deze manier contact met je onderhouden. Je wordt zo geïnformeerd over de vereniging.

Categorie persoonsgegevens

We bewaren je naam, e-mailadres en de gegevens die je in je e-mailbericht noemt.

Wie kan er bij?

Het bestuur kan bij deze gegevens. Vrijwilligers ontvangen alleen jouw gegevens als dat noodzakelijk is voor hun vrijwilligerswerk.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens in deze berichten worden maximaal 2 jaar bewaard in het e-mailarchief.

Bezoek website

Doel

Om te kunnen zien welke pagina’s populair zijn, welke informatie belangrijk voor je is, en hoe je de website gebruikt, monitoren we het gebruik van de website.

Categorie persoonsgegevens

Pas na acceptatie van de betreffende cookies, bewaren we slechts geanonimiseerde data over je bezoek.

Wie kan er bij?

Het bestuur en de vrijwilligers die de website beheren kunnen bij deze gegevens. De gegevens worden verzameld via Google Analytics.

Bewaartermijn

De gegenereerde data wordt maximaal 2 jaar bewaard.